Natholdet

Hadi Ka-koush om ny værtsrolle: Jeg er ikke Anders
Her er den nye vært på ‘Natholdet’
Populær vært chokerer: Det er slut!
Her er værten for 'ZULU Awards 2018'
Lars Løkke undskylder overfor Breinholt
HOT STUFF: Her er 'Natholdets' nye værter