Ulla Terkelsen

Fakta

Navn Ulla Terkelsen
Nyt makkerpar: Ulla Terkelsen og Peter Ingemann
Ulla Terkelsen og Mirco Reimer-Elster: Rejsekammerater
Ullas Terkelsens sorg: Endte på hospitalet