Svenn Skipper

Fakta

Navn Svenn Skipper
Ghita Nørby i stor sorg: Svenn er i mit hjerte