LIVE FRA RETTEN: Nadia Shila og Heidi er kendt skyldige

I dag er sidste dag i retssagen mod ‘De unge mødre’-deltagerne Nadia Shila Petersen og Heidi Pedersen. Realityportalen følger sagen live.

Af Louise Andersen - 17. maj 2018 kl. 9:26

I dag er sidste dag i retssagen mod 22-årige Nadia Shila Petersen og hendes mor, 47-årige Heidi Pedersen. Retssagen starter klokken 09.30, og det forventes, at der falder dom engang i eftermiddag. Realityportalen er naturligvis til stede i retten i Næstved, og herunder kan du følge med i, hvordan sagens sidste dag forløber.
LÆS OGSÅ: Det er Nadia Shila og Heidi tiltalt for
LÆS OGSÅ: Eksperter: Det sker der med Nadia Shila, hvis hun bliver dømt
LÆS OGSÅ: OVERBLIK: Det ved vi efter anden dag i retten

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan komme med Nadia Shila og kæresten ud at tjene penge.


LÆS OGSÅ: Advokat har endelig kontakt til Heidi, men…
LÆS OGSÅ: Nadia Shila og Heidi: Derfor svindlede vi
LÆS OGSÅ: Nadia Shila: Derfor vil jeg ikke tage min straf
15:38: Nadia Shila og Heidi skal betale samtlige sagsomkostninger i forbindelse med retssagen. Derudover skal de beslaglagte midler gå til at betale erstatning til de folk, som Nadia Shila har snydt. Det, som er tilbage, når sagsomkostning og erstatning er betalt, går til Nadia Shila.
15:37: Dommen er som følger: Heidi Pedersen straffes med 4 måneders ubetinget fængsel, mens Nadia Shila straffes med 6 måneders ubetinget fængsel.
15:30: Nadia Shila har erkendt en del af forholdene, hvorfor hun her er skyldig. Dommen mener, at Nadia Shila var klar over, at hun udnyttede FJ.
15:28: Heidi er fundet skyldig i næsten alle forhold på nær forhold nummer 1 og forhold nummer 43, hvor retten er kommet frem til, at det er uklart, hvorvidt Heidi har været medvirkende. Heidi er dermed erkendt skyldig i både DBA-bedragerierne, men ligeledes i udlejningsbedragerierne.
15:25: Det er en enig domsmandsret, som er kommet tilbage, fortæller dommeren.
15:25: Dommeren er nu vendt tilbage, og vi er klar til dommen.
14:27: Domsmændene har nu trukket sig tilbage for at votere. Dommeren gav udtryk for, at der enten falder dom, eller vi får en mellemtid på, hvornår der falder dom, når klokken rammer 15.30.
14:23: Hvis Heidi skal dømmes, så skal Heidi, i følge sin forsvarer, idømmes 3 maks 4 måneders fængsel.
14:19: Heidis advokat taler nu om udlejningsbedragerierne. I følge Heidis forsvarer har Heidi handlet i god tro, og anklagemyndigheden har ikke ført bevis for, at Heidi har haft til hensigt at bedrage. Derfor skal hun frifindes.
14:16: Nu taler Heidis advokat om de falske profiler, der er brugt i DBA-bedragerierne – særligt svindel med bObles-dyrene: Hun stiller spørgsmålstegn ved, om det er tilstrækkelig dokumentation på, at det er Heidi, som har svindlet, bare, fordi pengene er gået ind på hendes konto.
14:11: En del af forholdene er, i følge anklagemyndigheden, foregået mellem Nadia Shila og Heidi i fællesskab. Heidis forsvarer stiller spørgsmålstegn ved, om Heidi skal dømmes i flere af de forhold, anklageren mener, Heidi og Nadia Shila har foretaget i fællesskab, men som kun Nadia Shila har erkendt.
14:10: Heidis advokat påpeger, at der i flere forhold ikke er blevet ført vidneforklaringer, selvom anklagemyndigheden har ført deres beviser – det skal der lægges vægt på i forbindelse med dommen.
14:09: Det er nu Heidis advokat, som taler sin klients sag for retten.
14:08: Forsvareren mener, at de beslaglagte midler skal dække de tab, de forurettede har lidt i de sager, Nadia Shila HAR erkendt (og kun dem) samt sagsomkostningerne, men resten skal frigives til Nadia Shila.  
14:04: Forsvareren understreger også, at en fængselsstraf vil ødelægge Nadia Shilas nye liv og familie i USA.
14:00: Forsvareren mener, at Nadia Shila skal idømmes mellem 1 og 2 måneders betinget fængsel.
13:58: Forsvareren mener dermed, at Nadia Shila skal dømmes for de 21 forhold, hun har erkendt, og INGEN andre.
13:54: Forsvareren understreger, at Nadia Shila IKKE har vidst, at huslejen ikke var betalt, hvorfor hun ikke har handlet i ond tro, da lejligheden er blevet lejet ud.
13:50: Forsvareren er nu inde på udlejningen af lejligheden. Han mener, at udlejningen af lejligheden er helt naturlig. Han påpeger, at Nadia Shila og Heidi HAVDE ret til at udleje lejligheden. Han påpeger endvidere, at Nadia Shila og Heidi har lavet en aftale om, at én af dem skulle betale huslejen (han kommer IKKE ind på, hvem af dem, det er). Han stiller derfor spørgsmålstegn ved, om den person, der IKKE har skulle betale husleje i Nadia Shila og Heidis interne forhold, har handlet i ond tro – det mener han IKKE, at personen har.
13:47: Forsvareren mener, at Nadia Shila skal frifindes for de forhold, der vedrører FJ.
13:46: Forsvareren mener ikke, at anklagemyndigheden har løftet bevisbyrden i de forhold, der relaterer sig til FJ.
13:43: Forsvareren har svært ved at se de afgørende punkt, hvor det fremgår tydeligt, at Nadia Shila har misbrugt FJs personlige oplysninger. Forsvareren mener i øvrigt, at det er ærgerligt, at FJ ikke selv har vidnet i retten, og at det rette bevis dermed ikke har været til stede i retten. Det hele er foregået gennem andenhånds vidneudsagn.

13:41: Forsvareren mener ikke, at der er noget retsstridigt i, at FJ har bedt Nadia Shila om at bruge sit nemID til køb af ting og oprettelse af lån. Forsvareren mener, at FJ HAR givet tilladelse, for der er ingen grund til, at Nadia Shila ellers skulle have fået adgang til nemID og nøglekort.
13:39: Forsvareren påpeger, at intet understøtter, at Nadia Shila har vidst, at FJ havde psykiske problemer. Dermed mener forsvareren, at Nadia Shila har ladet sig opvarme af en person, som egentligt godt kunne lide hende. Han understreger, at det er set før, og at det ikke er udsædvanligt.

13:38: Forsvareren mener ikke, at FJs oplysninger er blevet misbrugt, men brugt med FJs vidne. Han mener også, at FJ har erfaring med lignende køb selv. Han påpeger også, at FJ hele tiden har ønsket at hjælpe Nadia Shila: Relationen er startet med, at FJ har givet Nadia Shila penge. Forsvareren mener, at FJ frivilligt har givet sit nemID samt kopi af nøglekort til Nadia Shila, og at Nadia Shila har haft tilladelse til køb af tingene og optagelse af lån. Forsvareren tror ikke på, at FJ har følt sig udnyttet, før flere personer har sagt til ham, at han er blevet udnyttet – og det er først dér, FJ har meldt Nadia Shila.
13:31: Det er nu Nadia Shilas forsvarer, som er på banen. Han mener ikke, at Nadia Shils skal dømmes ud over de forhold, hun har erkendt.
13:30: Anklager mener, at de 230.000, som det er kommet frem er blevet beslaglagt af Nadia Shila af to omgange, skal benyttes til betaling af de forurettede, men ligeledes sagsomkostninger.
13:29: Anklager mener, at Nadia Shila bør have et års ubetinget fængsel.
13:24: Anklager er nu nået til, hvordan hun mener, at Nadia Shila skal dømmes.
13:19: Anklager mener, at Heidi skal dømmes for mellem 26 og 27 forhold for bedragerier til en værdi af cirka 50.00 kroner. Dermed mener anklager, at Heidi skal idømmes 6 måneders ubetinget fængsel.
13:15: Nadia Shila har selv sagt, at FJ har givet samtykke til, at købene/lånene er foretaget. Anklager mener ikke, at han har sagt ja. FJ har blandt andet skrevet tro- og loveerklæringer på, at det ikke er ham, som har optaget lån og købt ting. Anklager påpeger, at hvis retten kommer frem til, at FJ selv HAR sagt ja, så skal retten tage i betragtning, at Nadia Shila har udnyttet FJs sårbare tilstand (FJ er svært psykisk syg). Anklager mener, at Nadia Shila kan dømmes for bedrageri samt dokumentfalsk.
13:14: Anklager er ikke i tvivl om, at Nadia Shila står bag bedragerierne med FJs personlige oplysninger og nemID.
13:12: IP-adresserne viser, i følge anklageren, at tingene er købt af Nadia Shila, idet hun har adresse dér, hvor IP-adresserne viser hen. Det samme gælder de lån, som er optaget. Derudover er telefoner og mailadresser ofte relateret til Nadia Shila.
13:10: Vi er videre til Nadia Shilas misbrug af FJs personlige oplysninger. Anklager understreger, at FJ, i følge vidner, ikke har været uden for en dør. Han bor hos sin mor, og har ingen børn, så det virker usandsynligt, at han har købt mange af varerne, som bl.a. har været kjoler og børneartikler.
13:09: Spørgsmålet er, om de var berettiget til at leje lejligheden ud? Det er anklagers opfattelse, at hvis de havde betalt husleje + haft råderet over lejligheden, så var der ingen sag. MEN på tidspunktet for udlejning må det have stået klart for Nadia Shila og Heidi, at de IKKE havde råderet over lejligheden. De har ikke betalt husleje i flere måneder, og anklager er overbevist om, at de HAR været klar over, at de IKKE har haft råderet over lejligheden på tidspunktet for udlejningen. Derfor mener anklager, at retten kan dømme begge tiltalte, fordi de ikke havde ret til at udleje lejligheden.
13:08: Vi er nu videre til de forhold, der relaterer sig til udlejning af lejligheden.
13:06: Derudover påpeger anklager, at det ofte er de samme ting, som er sat til salg på de falske annoncer.
13:04: Anklager er nu inde på brugen af de falske identiteter til salg af varer. På trods af de falske identiteter, så er det Heidi Pedersens kontonumre, som er brugt hver eneste gang. Pengene er – på trods af flere forskellige identiteter til brug for salg af de falske ting – altså gået ind på Heidi Pedersens konto. Anklager mener, at det er rigelig dokumentation for, at det er Heidi, som har foretaget bedragerierne.
13:02: Anklager gennemgår ét for ét de forhold, som ikke er erkendt. Hun gennemgår dels vidneudsagn, men ligeledes bevisførelsen og søger at overbevise dommer og domsmænd om, at der skal dømmes på baggrund af det fremlagte.
12:59: Anklager går nu igennem de forhold, som IKKE er erkendt endnu.
12:57: Anklager forsøger nu at overbevise retten om, at flere af forholdene er begået af Nadia Shila og Heidi i forening, selvom Nadia Shila har erkendt nogle af dem, hvilket anklager mener, at retten bør dømme efter.
12:55: Anklager mener ikke, at der er nogen tvivl om, at Nadia Shila og Heidi aldrig har haft til hensigt at sende varer i DBA-bedragerierne, hvilket retten bør kigge på, når de skal fælde dom i sagen.
12:54: Anklager inddeler bedragerierne i tre: DBA-bedragerierne, bedrageri med udlejning af lejligheden og bedragerierne, som relaterer sig til FJ.
12:53: Anklager påpeger, at sagen handler om bedrageri. Derudover påpeger anklager, at bedragerierne har været med til at financiere turen/opholdet i USA. Anklagen påpeger kynismen i bedragerierne.
12:52: Så er vi startet igen. Anklager er nu startet på procedure.
12:09: Retten er hævet. Vi begynder igen klokken 12:45.
12:02: Nadia Shilas advokat fører lige nu bevis for, at FJ bl.a. selv har været i en butik og købt en Iphone på et tidspunkt. Advokaten dokumenterer dermed at køb af eks. Iphone ikke er fremmet for FJ. Han gennemgår ligeledes beskeder fra Nadia Shila til FJ, som i en besked skriver, at hun er skuffet over, at han har anmeldt hende for ting, han selv har givet hende.
11:55: Sidste forhold! Forhold 51: Misbrug af FJs personlige oplysninger samt nemID til ansøgning om et lån på 25.000 kroner. Lånet blev afvist.
11:50: Forhold 50: Misbrug af FJs personlige oplysninger samt brug af nemID til oprettelse af et lån på 6.000 kroner på Vivus.dk. Lånet er oprettet på en IP-adresse, der tilhører Nadia Shila. Pengene er gået ind på FJs konto, men er senere overført til Nadia Shilas konto.
11:48: Forhold 40: Misbrug af FJs personlige oplysninger til oprettelse af mobilabonnement.
11:44: IP-adresserne, som er anvendt til køb, oprettelse af lån samt ansøgning om lån, tilhører Nadia Shila eller Nadia Shilas ekskæreste, som Nadia Shila boede hos på daværende tidspunkt. Begge IP-adresser er altså tilknyttet Nadia Shila.
11:41: Forhold 38: Misbrug af FJs nemID og andre personoplysninger til et lån på 20.000 kroner. FJ står på lånet, men kontoen, som pengene er gået ind på, er Nadia Shilas. Derudover er mailadressen, som er brugt ved ansøgningen, ligeledes Nadia Shilas.
11:39: Forhold 37: Misbrug af FJs nemID og andre personoplysninger om et lån på lige omkring 7.000 kroner. Nadia Shilas mail og telefonnummer er anvendt i ansøgningen, mens det er FJ, som står som ansøger på lånet. Lånet afvises.
11:38: Forhold 36: Misbrug af FJs nemID og andre personoplysninger til ansøgning om et lån på 20.000 kroner. Lånet blev afvist af ExpressBank. Ansøgningen på lånet er lavet i FJs navn, men Nadia Shilas nummer samt mail er benyttet i ansøgningen.
11:35: Forhold 35: Misbrug af FJs nemID og andre personoplysninger til køb af en Philips støvsuger. Støvsugeren blev sendt til FJ, men blev returneret til firmaet. Bestillingen er foretaget på en IP-adresse, der tilhører Nadia Shila.
11:29: Forhold 33+34: Misbrug af FJs oplysninger til køb af støvler på Miinto.dk og samt bestilling af en barnevogn på CDON.com. Bestillingerne er foretaget på en IP-adresse, der tilhører Nadia Shila. Pakken med støvlerne er leveret til FJ, som har givet støvlerne videre til sin advokat, som har sendt støvlerne retur. Barnevognen er udleveret til Nadia Shila i en collector box.
11:27: Og forhold 32: Misbrug af FJs oplysninger til forsøg på køb af 2 barnevogne. Købet blev afvist som følge af en overskredet kreditramme. Betalingsadressen er FJs, men leveringsadressen er Nadia Shilas.
11:22: Vi er videre til forhold 31, som drejer sig om køb af en barnevogn på babyhome ved misbrug af FJs personlige oplysninger. Betalingsadressen er FJs, men leveringsadressen er Nadia Shilas.
11:18: Vi er videre til forhold 30. FJs oplysninger er atter misbrugt til forsøg på køb af en barnevogn. Købet afvises, da kreditrammen brydes. Leveringsadressen er Nadia Shilas.
11:15: Nadia Shilas advokat påpeger, at Simkort etc. i forbindelse med køb på Fullrate.dk er sendt til FJs adresse.
11:04: Vi er nu ved forhold 29. Det drejer sig om misbrug af FJs personlige oplysninger til køb af en Iphone 4S-mobiltelefon med abonnement på Fullrate.dk. IP-adressen, hvor købet er foretaget, leder til Nadia Shilas adresse.
11:01: Vi er videre til forhold 28, som drejer sig om køb af måltidskasser på Aarstiderne. Brugeren er FJ, men leveringsadressen af Nadia Shilas.
10:58: IP-adressen viser, at lånet er oprettet OG at pengene fra FJs konto er overført til Nadia Shilas konto fra selvsamme 218-IP-adresse.
10:56: Man kan på et kontoudtog se, at de 3.000, der er lånt på Ferratum, er overført til Nadia Shilas konto.
10:55: Vi er tilbage fra pause.
10:42: Pengene for lånet hos Ferratum er gået ind på FJs konto, men det lader til, at anklager fortsat mangler bevisførelse ift. lånet. Der er pause – måske vi får mere om dét, når vi er tilbage om 10 minutter.
10:40: Et nyt forhold: Et lån hos Ferratum på 3.000 kroner, som skulle være oprettet ved misbrug af FJs personlige oplysninger.
10:38: Vi gennemgår nu et forhold, hvor nogen har forsøgt at oprette et lån hos ExpressBank med FJs oplysninger. Lånet bliver afvist. FJs oplysninger er anvendt som adresse, men Nadia Shilas telefonnummer og mail er anvendt i ansøgningen på lånet.
10:35: Ved flere af forholdene på peger anklager, at købene er foretaget på en IP-adresse, der slutter på 218 – det lader til, at det får relevans senere hen.
10:32: Det samme gælder forhold 22. Det drejer sig om køb at et kamera hos Computergrej.dk med kontoen, som er oprettet hos Viabill. Betalingsadressen er FJs, mens leveringsadressen er Nadia Shilas.
10:30: Ét af de forhold, som relaterer sig til forhold 20 (kontoen hos Viabill), er køb på SancaSonne – den alternative leveringsadresse, som er indtastet, er Nadia Shilas. Købet er gået igennem.
10:23: Anklager gennemgår nu de køb, der relaterer sig til forhold 20 (kontoen hos Viabill). Flere af dem afvises, men andre gennemføres.
10:19: Vi er nu ved forhold 20. Det drejer sig om oprettelse af en konto med en kreditramme på 10.000 kroner samt kontokort fra Viabill og derudover køb af tøj på nettet med FJs personlige oplysninger.
10:18: FJ har anmeldt forholdet, men der er vist ikke tale om bedrageri her. I dette forhold er der ingen tvivl om, at FJ har modtaget pakken, da det er hans underskrift, som er benyttet ved levering. Det er dog uvist, hvad han har gjort med den efterfølgende.
10:11: Vi hopper videre til forhold 18. Det er atter misbrug af FJs nemID-oplysninger til køb en en Iphone 6+ hos CallMe, som anklagen går på.
10:07: Det helt store spørgsmål er nu, hvor/hvordan varerne er blevet leveret – og til hvem. OG om der er tale om misbrug eller køb med FJs accept.
10:05: Anklager siger, at Nadia Shila har erkendt køb af tingene, men at det er sket med FJs accept. Forsvarer fortæller, at nogle af bestillingerne er foretaget af FJ selv, mens andre er foretaget af Nadia Shila med FJs accept.
10:02: Dommeren spørger ind til leveringsadressen på køb af de ting, som er blevet gennemgået i forrige forhold. Dommeren kan ikke se dokumentation på, at leveringadressen er en anden end FJs. Dommeren har heller ikke se dokumentation på, at varerne, som skulle være leveret videre fra FJ til Nadia Shila.
09:58: FJ har lavet en erklæring, hvor han IKKE vedkender sig køb af de to Iphones hos Telenor. Han har fået franarret sin information på Facebook, skriver han, og han mistænker Nadia Shila for misbruget af hans oplysninger.
09:56: Forhold 16 og 17 gennemgåes. Det drejer sig om køb af en Iphone 6 og en Iphone 6+ hos Telenor med FJs navn- og personoplysninger, herunder misbrug af hans nemID.
09:48: Forhold 15 gennemgåes. Det drejer sig om køb på Ellos.dk. FJs navn- og personoplysninger er brugt til køb af tøj for 4.043,90 kroner på Ellos. Der er oprettet konto i FJs navn uden hans accept.
09:45: FJ skriver i en tro- og loveerklæring, at det IKKE er ham, som har købt Iphonen, og at det IKKE er ham, som har indgået kontrakt med Telia. Det er dog FJ, som har modtaget regningerne. I erklæringen skriver FJ, at han mistænker Nadia Shila for bedrageriet.
09:43: Der er indgået en kontrakt med Telias på nettet. Kontrakten er godkendt med digital validering – altså FJs nemID. Købssummen på Iphonen var 6.099 kroner.
09:41: Forhold 13 og forhold 14 gennemgåes. Det drejer sig om køb af en iPhone samt underskrivelse af dokumenter fra Telia med FJs personlige oplysninger samt nemID. Der er købt en Iphone 6+.
09:37: I går skrev Realityportalen, at Heidi på en YouTube-video sagde, at hun skulle have kontaktet sin advokat for at erkende nogle af de forhold, hun er tiltalt i. Det skulle være sket på en mail. Advokaten bekræftede, at hun var blevet kontaktet på en mail, men af mailen fremgik det dog ikke klart, hvilke forhold Heidi præcist erkendte. Anklageren har nu sagt, at Heidi Pedersen ikke har erkendt noget, hvorfor vi må gå ud fra, at der altså ikke er erkendt nogle forhold i den mail, Heidi har sendt til sin advokat.
09:36: Nadia Shila og Heidi er heller ikke til stede i retten i dag.
09:33: Nu har dommer og domsmænd indfundet sig i retten.
09:25: Vi er atter på plads i retten i Næstved. Anklager samt Nadia Shila og Heidis to advokater har indfundet sig i retten.
Hvis du vil læse, hvordan de andre dage i retten er forløbet, kan du klikke ind herunder: 
DAG 1: Klik HER
DAG 2: Klik HER
DAG 3: Klik HER