LIVE fra retten: Her er Hannah Melissas og Renés dom

Retssagen mod Hannah Melissa og René er slut, her er det fulde overblik over alt, hvad der skete i retten.

Af Jonas Sand og Louise Vilsbøl - 25. maj 2016 kl. 8:37

I dag kørte retssagen mod Hannah Melissa Ginic og René Bæk, og vores udsendte opdaterede live fra retten hele dagen igennem. Herunder ses alle opdateringerne, og man kan altså få et indblik i, hvordan retssagen forløb fra start til slut.
16:49: Vi lukker ned herfra retten i Viborg. Tak, fordi I fulgte med. I kan læse meget mere om sagen hele sagen på Realityportalen.dk.
16:45: Vi fangede Hannah Melissas advokat, Karoline Døssing Normann, kort efter dommen. Hun beskrev det som ønskescenariet. HER kan du læse hele hendes kommentar.
16:21: På grund af tiden, som de har siddet varetægtsfængslet, betyder dommen, at både HM og René i dag kan tage hjem.
16:20: HM har udbedt sig betænkningstid til, hvorvidt hun vil anke dommen. Hun virker dog glad og krammer sin advokat. René har accepteret dommen.
16:18: HM og René skal blot betale de 99 kroner i erstatning til Jeanette, som hendes bukser kostede. De skal hverken betale for tort eller smerte og svie.
16:17: Det er en skærpende omstændighed for HM, at hun tidligere er dømt for vold. Det er dog længe siden, og derfor har det ikke haft den helt store betydning, mener dommerne. Men det er grunden til, at hun har fået en måneds ekstra fængsel.
16:16: René får lov til at beholde sit job. Dommerne har ikke valgt at fratage ham retten til at drive vagtvirksomhed, da det er hans første straf, og da episoden ikke har direkte relation til hans virke som vagt.
16:15: I punkt fire kommer tvivlen René og HM til gode. De mener ikke, at det er bevist, at det er på truende vis, at de har skrevet til Jeanettes bror, Nick.
16:14: I forhold til punkt tre mener dommerne ikke, at det er bevist, at Jeanette ville ringe til politiet. De mener heller ikke, at det, at René har taget telefonen, er det samme som trusler.
16:13: Dommerne mener ikke, at der kan domfældes for frihedsberøvelse, da anklagemyndigheden ikke har bevist, at det var umuligt for Jeanette at komme ud af bilen.
16:11: Dommerne fortæller, at de især har lagt vægt på Jeanettes forklaring i punkt 1. De synes, at hun virkede troværdig, selv om hun ikke helt kunne huske tidspunkterne – beviserne pegede desuden på, at hun talte sandt.
16:10: Nu kommer de tre dommere og meddeler, at man er nået til at enighed om en dom. HM og René er blevet kendt skyldige i punkt 1 – uskyldige i de andre tre. René Bæk er blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel – HM får fem måneders ubetinget fængsel. Derudover skal de betale en erstatning på 99 kroner for Jeanettes bukser.
16:00: Bare rolig – vi har ikke glemt jer. Vi afventer stadig dommen, der altså tidligst skulle komme for en halv time siden – 15:30. Det er tydeligt, at HM og René har savnet hinanden. Parret har meget at snakke om, mens vi venter.
15:45: Efter planen skulle sagen have været afsluttet klokken 15:00. Man kom dog senere i gang, da man var tvunget til at skifte lokale på grund af de mange folk, der var mødt op for at følge sagen. Siden skred tidsplanen yderligere, og i øjeblikket venter vi altså stadig på dommen, og vi opdaterer naturligvis, så snart der er nyt.
15:44: Hannah Melissa og René bruger ventetiden på at snakke med hinanden – noget, som de ikke har haft mulighed for i to og en halv måned, mens de har siddet varetægtsfængslet.
15:42: Begge forsvarsadvokaterne har slået fast, at selv hvis deres klienter bliver kendt skyldige, så er anklagemyndighedens strafudmåling alt for hård. De mener begge, at deres klienter har siddet nok i fængsel med varetægtsfængslingen på to og en halv måned.
15:40: Vi venter stadig på, at der bliver afsagt dom i sagen, hvor anklageren går efter en ubetinget fængselsdom på 8-10 måneders fængsel til René og 10-12 måneders fængsel for Hannah Melissa.
De sidder anklaget for fire punkter:

  1. Grov vold.
  2. Frihedsberøvelse
  3. Trusler mod vidner
  4. Trusler

René Bæk har nægtet sig skyldig i alle punkter, mens Hannah Melissa har erklæret sig delvist skyldig i det første anklagepunkt og uskyldig i resten.
15:32: Vi sidder stadig og venter. Hannah Melissa og René snakker skiftevis sammen og med deres advokater. De virker begge helt rolige, og der er plads til både smil og små grin, mens René bliver opdateret på Hannah Melissas graviditet.
15:30: Hannah Melissa og René har ikke snakket sammen, mens de var varetægtsfængslet. René fik derfor ikke lov til at tage med til scanning med HM senest. Smilet er derfor stort, da han får en række scanningsbilleder i hånden, som hun har med.
15:27: Hannah Melissa, René Bæk og deres advokater er nu igen til stede i retten – stadig sammen med fire betjente. Anklager Anne Breinhild er også på plads igen, og vi afventer blot dommerne og dommen. Den kommer altså tidligst her 15:30, men det kan nemt tage længere tid.
14:54: Dommeren har nu trukket sig tilbage for at votere. De er tidligst tilbage 15:30, men det kan godt blive senere, slog de fast. Vi vender selvfølgelig tilbage med dommen, så snart den er afsagt.
14:53: Dommeren spørger om HM eller René har lyst til at sige et par ord, inden de trækker sig tilbage for at afsige dom. René har intet at sige, men det har HM: “Jeg er klar over, at jeg har gjort nogle dumme ting, og det fortryder jeg. Men jeg mener, at jeg har taget min straf for det. Uanset hvad I beslutter, så vil jeg bare gerne hjem til mine børn,” siger hun.
14:52: Det er også formildende, at hun har to børn og er gravid med sit tredje. “Hun har siddet nok i fængsel nu,” slår hun fast som afsluttende bemærkning.
14:51: Hun er ikke enig i den personundersøgelse af HM, der sagde, at hun ikke var egnet til samfundstjeneste. For det første er hun dømt én gang for tre lussinger, og det skete på et tidligere tidspunkt i hendes liv, hvor hun ikke var stabil. Hun mener ikke, at det er dækkende nu.
14:50: Nu er hun færdig, og ifølge hende er konklusionen helt klar: “Vi er ikke i nærheden af 10-12 måneder”. Hun mener, at HM maksimalt bør på to-tre måneders fængsel, og hun mener også, at det er nok med varetægtsfængsling.
14:48: “Anklagemyndighedens strafniveau er helt ekstremt,” siger hun, mens hun fortsat nævner tidligere sager.
14:44: Karoline Døssing Normann har samlet en lang række tidligere sager, som hun har udleveret til retten. Alle viser, hvorfor 10-12 måneders ubetinget fængsel er alt for høj.
14:39: Hun nævner en række sager, der viser, hvorfor den krævede straf er alt for høj.
14:37: Nu taler Karoline Døssing Normann om den straf, HM skal have. Hun har givet dommerne noget dokumentation for, hvorfor hun mener, som hun mener. Hun mener især, at anklagemyndighedens krav om 10-12 måneder ubetinget fængsel er alt for højt.
14:35: Her skal man tænke på, at det skete, efter de havde siddet i bilen, hvor der havde været tumult og trykket stemning. Hun lægger også vægt på, at der ifølge hende ikke kan være tvivl om, at HM er blevet sparket på låret. Det viser beviserne, mener hun.
14:34: Karoline Døssing Normann vender tilbage til punkt 1, hvor HM jo har indrømmet, at hun har sparket Jeanette.
14:32: Hun mener også, at HM skal frikendes for punkt tre. HM tog ikke telefonen, og hun vidste ikke, hvad René gjorde med den, efter han tog den.
14:29: HM og René har ikke talt sammen, mens de har været varetægtsfængslet. HM har endda været til graviditetsscanning alene, fordi René ikke fik lov til at komme med.
14:28: Hun siger, at det er HM’s egen beslutning, at hun ville fortælle sandheden om sparkene og frikende René. Det vidste René intet om, og derfor fastholdt han i første omgang den oprindelige forklaring, som han gav for at beskytte HM.
14:26: Hun giver ret i, at René og HM’s forklaring ikke hænger helt sammen. Men det er der en grund til, siger hun og påpeger, at Jeanette heller ikke kunne huske det hele og rodede rundt i tidspunkterne.
14:25: Hun siger, at Jeanette formentligt underdrev sin egen involvering i sagen, da hun afgav sin forklaring. Hun mener, at hun formentligt også har været mere udfarende, end hun sagde.
14:23: Karoline Døssing Normann sår også tvivl om Jeanettes forklaring om, at HM tog kvælertag på hende. Hun lægger vægt på, at Jeanette selv kunne tage sin telefon op og taste koden. Derfor har et kvælertag under alle omstændigheder ikke været så voldsomt, som Jeanette har forklaret.
14:20: Hun giver også Kaare Kristensen helt ret i, at man altid kan komme ud af en låst bil – og hun lægger vægt på Jeanettes tidligere udsagn om, at hun ikke ville gå ud, før hun fik sin telefon. Hun mener derfor ikke, at der er tale om frihedsberøvelse.
14:19: Hun giver Kaare Kristensen helt ret i, at tiden ikke passer. SMS-beskeder og Jeanettes udsagn viser, at de mødtes klokken 22:00. 22:38 skriver Nick til René, at han vil have telefonen igen. Derfor er Jeanette hjemme igen 38 minutter senere, hvor hun allerede har nået at snakke med Nick.
14:18: Der har ikke været planlagt vold. Det hele eskalerede bare.
14:17: Karoline Døssing Normann mener ikke, der kan være tvivl om, at formålet bare har været at få lagt låg på HM’s jalousi, og fordi René skulle konfrontere Jeanette for det, hun har skrevet på internettet om HM.
14:16: Hun slår fast, at HM skal frifindes – pånær det faktum, at HM har sparket Jeanette én gang, som hun indrømmede tidligere i dag.
14:15: Det var det fra Kaare Kristensen. Nu tager HM’s advokat, Karoline Døssing Normann, ordet.
14:13: Han mener desuden heller ikke, at René skal fratages rettigheden til at drive vagtvirksomhed. “Det er min klients levebrød,” siger han.
14:12: Igen nævner Kaare Kristensen, at han har været på Krak, hvor han kan se, at turen, som Jeanette har kørt med HM og René, kun har taget seks minutter.
14:11: Hvis retten også er uenig i strafudmålingen mener forsvareren, at René bør idømmes en betinget dom. Han lægger især vægt på, at René aldrig tidligere har været straffet, og at der er børn, man skal tage hensyn til.
14:10: “Hvis min klient skal dømmes, så er min overbevisning, at det højst skal være tre måneder, der allerede bør ses som afsonet med varetægtsfængslingen på to og en halv måned,” siger Kaare Kristensen.
14:08: Han sår især tvivl om Jeanettes forklaring om ufrivillig afføring. Han påpeger, at ingen af vidnerne har bemærket det i første omgang, og at hun selv har sagt, at hun først skiftede tøj, da hun havde ledt efter telefonen én gang.
14:08: Kaare Kristensen slår også fast, at han er uenig med anklagerens ønske om strafudmåling – hvis hans klient bliver kendt skyldig.
14:07: Punkt 4 er en klokkeklar frifindelse, siger forsvareren. Selv om han mener, at René bør frifindes for alt, så er især punkt fire – som er beskederne til Nick – en klokkeklar frifindelse.
14:06: Der er ingen tvivl om, at René har taget telefonen. Kaare Kristensen siger, at det var en spontan handling, og at det ikke har været hans hensigt at afholde hende fra at kontakte politiet.
14:05: Nu kommer vi til punkt tre om trusler. Igen sår han tvivl om Jeanettes forklaring. Han spørger, hvordan hun kunne trykke sin kode og forsøge at ringe op, hvis hun blev kvalt så hårdt, at det hele sortnede hende for øjnene.
14:04: Han lægger også vægt på, at Per – som han beskriver som det mest troværdige vidne – fortalte, at Jeanette sagde til ham, at hun ikke ville ud af bilen, før hun fik en telefon. “Hvordan kan det så være frihedsberøvelse?” siger han.
14:03: Han slår især på, at man altid kan komme ud af en låst bil. En lås på en bil er til for at holde folk ude af bilen – ikke for at holde folk inde.
14:01: Nu kommer han til punkt to om frihedsberøvelse. “Det er der intet hold i,” siger han.
13:59: “Der er intet bevis for, at min klient har taget del i denne vold,” slår Kaare Kristensen fast. Derfor skal der ske frifindelse.
13:58: Han nægter at tro på, at Jeanette kunne mærke, hvor mange der slog og sparkede hende, mens hun lå i fosterstilling. Han sår stor tvivl om hendes forklaring.
13:57: Nu drejer han samtalen hen på episoden uden for bilen. Han peger især på, at Jeanette fortalte, at hun ikke vidste, hvem der sparkede og slog hende. Derfor kan man ikke dømme René for det.
13:57: Det hele sker spontant – formentligt fordi HM hører noget, som hun ikke kunne lide. Det kan man ikke dømme René for.
13:56: Han mener ikke, at René skal dømmes for den tumult, der skete mellem HM og Jeanette – tværtimod. Han stoppede bilen og gik ud for at få det stoppet. Hvis han skal dømmes, så skal anklagemyndigheden dokumentere, at han har været med, eller at det har været aftalt mellem ham og HM. Det har anklagemyndigheden ikke dokumenteret, siger han.
13:55: Han siger, at anklagemyndigheden intet har bevist over for René.
13:54: Nu snakker han om det, som anklageren lagde stor vægt på: at René har ændret sin forklaring flere gange. Han slår fast, at han har sagt flere ting for at beskytte HM.
13:53: Han påpeger, at Jeanette tidligere fortalte politiet, at hun forventede en romantisk tur med René. I dag ændrede hun forklaring, men han er ikke i tvivl om, at det var det, formålet med turen var for hende. Hun ville have René tilbage.
13:52: HM og René ville have afklaret den jalousi, der var mellem HM og Jeanette. Der var ingen snak om vold.
13:51: Han snakker om, at der var knas i forholdet mellem René og HM – primært på grund af Jeanette. Derfor sendte de beskederne til Jeanette, og hun gik med på det.
13:50: Han slår fast, at René bør frifindes. Han mener, at det er anklagerens opgave at bevise uden for enhver tvivl, at hans klient har gjort det, han sidder anklaget for. Han mener ikke, at det er sket.
13:49: Det var det fra anklager Anne Breinhild. Nu er det Renés advokat, der tager ordet.
13:47: Hun slår også fast, at det er en voldsom sag, og selv om det ikke er sket i forbindelse med Renés erhverv, så bør han få frataget retten til at drive vagtfirma og erhverve sig som vagt.
13:46: Hun lægger også vægt på den tidligere dom, som HM har for vold mod ekskæresten Maks.
13:45: Hun ved godt, at man ikke bare kan lægge straffen fra de forskellige punkter sammen, men hun mener, at der er skærpede omstændigheder ved sagen, der gør, at de skal dømmes hårdere. Hun lægger især vægt på, at de er to mod én.
13:44: Hun gennemgår tidligere sager og forklarer, hvorfor hun mener, at de fortjener den længde straf.
13:43: Anklageren kræver, at 8-10 måneders ubetinget fængsel til René og 10-12 måneders ubetinget fængsel til HM.
13:42: Hun mener, at retten bør lægge vægt på Jeanettes forklaring sammenholdt med de objektive fund og beviser.
13:40: Anne Breinhild mener ikke, at man kan bruge de mærker på HM, som der er taget billeder af, til noget. Hun har ikke anmeldt noget, og der var også mærker på Jeanette, der ikke stammede fra denne sag.
13:39: Hun fremhæver igen HM og Renés utroværdighed. Hun mener, at begge forklaringer må tilsidesættes, fordi de flere gange har skiftet forklaring. Hun påpeger også, at René ikke kunne huske volden, men kun små episoder fra det.
13:38: “Der kan ikke være tvivl om, at de begge skal dømmes,” siger anklageren.
13:37: Anklageren nævner, at der i anklageskriftet står, at de er anklaget for “i forening” at have skrevet disse beskeder. Og selv om HM har indrømmet, at hun har skrevet beskederne, så mener anklageren, at der var en fælles forståelse for, hvad der skulle ske. Derfor skal der ske domsfældelse for begge parter, mener hun.
13:34: Hun forklarer, hvorfor der også skal ske domsfældelse her. Hun fortæller, hvorfor hun mener, at beskederne er sendt for at skabe frygt hos Nick.
13:32: Forhold 4 er trusler. Det er beskederne, som HM har indrømmet, at hun har skrevet til Nick (Jeanettes bror).
13:31: Anklageren kan sagtens forstå, at Jeanette ville ringe til politiet efter det, som hun har været udsat for. Hun mener, at René bør vide, at hun ville ringe til politiet, og at det var derfor, han tog telefonen fra hende.
13:30: Punkt 3 er vidnetrusler, og her mener anklageren igen, at der skal ske domsfældelse. Hun siger, at hun godt ved, at det ikke er en almindelig sag om vidnetrusler, men hun fremlægger lignende sager fra tidligere.
13:29: Anklageren mener ikke, at det betyder noget, at Jeanette har sat sig frivilligt i bilen. Man skal se på det hele samlet, og der er ikke tvivl om, at hun gerne ville ud, mener hun. Derfor skal der også ske domsfældelse i punkt 2, mener hun.
13:27: Punkt 2 er frihedsberøvelse. Her mener Anne Breinhild, at man må lægge vægt på Jeanettes forklaring om, at dørene var låst, og at hun flere gange sagde, at hun ville ud. Igen lægger hun vægt på, at hendes troværdighed er større end HM og René.
13:25: Hun er ikke i tvivl om, at HM og René bør findes skyldig i”legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter”, som de er anklaget for i punkt 1. Hun lægger især vægt på voldsomheden af episoden og det halsgreb, som ifølge Jeanette resulterede i ufrivillig afføring.
13:24: Hun mener ikke, at man kan bruge HM’s og Renés forklaring til meget. Ifølge hende er den utroværdig, og hun lægger især vægt på, at de flere gange har ændret forklaring.
13:22: Anklageren lægger stor vægt på, at Jeanettes forklaring virkede ærlig og troværdig, og selv om der ikke var vidner på episoden, så passer beviserne og skaderne på hendes krop med Jeanettes forklaring.
13:21: “Hun var hudløs ærlig om, hvad der skete i forbindelse med det kvælertag. Det sortnede for hendes øjne og fik ufrivillig afføring.” Igen taler det for hendes troværdighed, mener Anne Breinhild.
13:21: Hun roser Jeanette for sin ærlige forklaring, hvor hun ikke lagde skjul på, at hun ikke kunne huske det hele. Når hun blev spurgt ind kunne hun dog uddybe. Hun mener, at det skaber troværdighed om hende.
13:20: Hun slår fast, at der ikke kan være tvivl om, at både HM og René har været til stede i bilen. Det har alle vidner forklaret, siger hun. Derudover mener hun heller ikke, at der kan være tvivl om de skader, som Jeanette pådrog sig.
13:19: Hun gennemgår de fire forhold, som de er sigtet for. Det kan du igen læse mere om HER.
13:18: Vi er i gang. Anklager Anne Breinhild gennemgår sagen og fremlægger, hvorfor hun mener, at HM og René er skyldige.
13:17: Der falder dom i dag. Hannah Melissa og René får altså svar på, om de også kan forlade retsbygningen med hinanden i armene og tage hjem senere i dag.
13:15: HM og René kommer ind i retslokalet med hinanden i armene og sætter sig på deres pladser. Vi er så småt klar til at gå i gang igen.
12:46: Det var slut for denne omgang. Retten holder en pause på en halv time. Retssagen starter igen 13:15.
12:45: Nu bliver der snakket om René vagtfirma. Han beskriver det som sin store drøm at drive det. Den drøm kan dog briste, hvis han bliver dømt.
12:45: Det var slut for Hannahs personundersøgelse.
12:42: Hun bliver beskrevet som en person, der har svært ved at strukture sin hverdag, og efter sin tidligere dom har hun haft været ustabil ved tidligere møder. Kriminalforsorgen mener ikke, at HM er egnet til samfundstjeneste eller en hel eller delvist betinget dom.
12:42: Hun har også haft det svært i skolen, men drømmer om i fremtiden at gennemføre en HF og siden uddanne sig til pædagog. Ifølge hende har kommunen lovet, at børnene – der begge er i pleje i øjeblikket – kommer hjem, hvis hun bliver løsladt.
12:41: Her står der, at HM voksede op med i et hjem fyldt med kærlighed og fik sit første barn, da hun var 16 år gammel.
12:40: Nu gennemgår HM’s advokat, Karoline Døssing Normann, HM’s personundersøgelse.
12:37: René bruger sin fritid på at være familiefar og lidt lystfiskeri. Han har kun få gode venner, men de er alle ansvarlige og har fast arbejde. Han har ingen planer om fremtiden, da han afventer sagens udvalg.
12:36: René havde gode forhold til sine lærere og skolekammerater, men han havde det bogligt svært i skolen, men han har bestået 9. klasse.
12:35: Kaare Kristensen gennemgår nu personundersøgelsen af René. Her står der blandt andet, at han er vokset op i et trygt hjem med forældre, der bekymrer sig for deres børn. Han flyttede hjemmefra som 17-årig.
12:34: Anklager Anne Breinhild påpeger også den som, som HM fik den 16/4-13 for bold mod ekskæresten Maks.
12:33: Anklageren gennemgår de mange læsioner, som Jeanette havde, da hun blev undersøgt efter overfaldet. Den undersøgelse fandt sted omkring 4,5 time efter episoden.
12:30: Hun fremlægger beviserne fra en personundersøgelse af Jeanette, hvor der blandt andet står, at hun har tydelige skader, der kan være sket ved spark og slag, mens der også er mærker efter greb på halsen. Der er dog ingen kvælningstegn som blødninger i øjnene.
12:26: Hun henviser til, at politiet har set, at Jeanette har mærker på halsen, en rift på næsen og hævelser ved øjet. Det er vedlagt billeder af skaderne som dokumentation. Derudover havde hun beskidt tøj og bukser med afføring i.
12:23: Nu fremlægger anklager Anne Breinhild dokumentationen i sagen. Hun læser op fra politirapporten.
12:22: Det var en kort forklaring fra Per, der igen har forladt retslokalet.
12:20: Vidnet fortæller, at Jeanette fortalte, at hun blev revet bagfra og fik taget sin telefon. Kaare Kristensen spørger ind til, om Jeanette sagde, at hun ikke ville væk fra bilen, før hun havde fået sin telefon. Det bekræfter han.
12:20: Anklageren er færdig, og Kaare Kristensen overtager vidnet. Han spørger ind til, hvad Jeanette fortalte vidnet, da de samlede hende op.
12:19: Han var sammen med sin kone på vej hjem fra noget standup, da de ser en pige komme løbende. Det er mørkt, og han kan ikke se, hvordan hun ser ud. Hun græder og fortæller, at hun er blevet overfaldet. De tager hende med i bilen.
12:18: Nu indtager Per vidnestolen. Det er ham, der har samlet Jeanette op på aftenen for overfaldet.
12:18: Nick er færdig og forlader igen lokalet.
12:17: Hun spørger igen ind til, om Jeanette var med ude og lede efter telefonen begge gange. Igen forklarer han, at Jeanette kun var med første gang.
12:16: Han har ikke flere spørgsmål, og HM’s advokat, Karoline Døssing Normann, overtager. Hun spørger ind til, om Nick kendte til, at hans søster skulle have skrevet noget på internettet om HM. Det gjorde han ikke.
12:15: Kaare Kristensen fortsætter med at spørge ind til, om beskederne med “legen” godt kunne henvise til “legen om at finde telefonen”. Det siger Nick, at det vel godt kunne.
12:14: Kaare Kristensen spørger ind til beskederne fra Nick til René og HM, som parret følte sig truet af. “Det var ikke min mening. Sådan var det ikke ment,” fortæller han. Dommer Laila Nitschke påpeger, at Nick ikke har pligt til at svare på spørgsmål om ting, der er strafbare for ham.
12:13: Nick kan heller ikke huske, hvornår Jeanette skiftede tøj.
12:12: Anklager Anne Breinhild er nu færdig, og Kaare Kristensen overtager. Han spørger ind til Nicks forklaring om, at Jeanette kom hjem og var grædefærdig og ville have sin telefon. Han vil vide, om telefonen var det vigtigste for hende. Det kan Nick ikke huske, for hun var meget usammenhængende.
12:11: Anklageren spørger ind til, om Jeanette har ringet til Nick eller fortalt, at hun forsøgte at ringe. Det afviser Nick, for “hun havde ikke mulighed for det”.
12:10: Hun spørger ind til Nicks tanker, da han modtog beskederne fra HM om, at “din søster ligger, som hun har redt” og at “legen stopper, når jeg ikke gider mere”. Han svarede ikke på dem og kan ikke huske, hvad han tænkte.
12:09: Anklager Anne Breinhild læser nu op fra Nicks forklaring til politiet fra hans første afhøring. Dengang fortalte han, at Jeanette lugtede, som om hun havde afføring i bukserne. Det kan han i dag ikke huske, at han har sagt.
12:08: Han kan ikke huske, hvornår han snakkede med politiet. Han kan kun huske, at han havde Jeanette med på sygehuset.
12:06: Han bekræfter, at han skriver med René over Facebook Messenger. Han siger, at det hele tog overhånd.
12:05: Hun vil gerne have telefonen, og de kører derfor ud og leder efter den. Han bekræfter det, som Jeanette (ekskæresten) har fortalt om, at han kører derud to gange – hvor Jeanette kun er med den første gang.
12:04: Han siger, at hun ligner en, der har været nede at ligge. Han bemærker ingen afføring i hendes bukser, og han fortæller, at det ikke er noget, de snakker om.
12:04: Han fortæller, at han er hjemme ved sin mor på weekend, da hans lillesøster kommer derhjem. Hun er helt oppe at køre og græder meget. Hun er meget påvirket og ser påvirket ud. Hun har nogle skrammer, og hendes tøj er beskidt af jord og græs.
12:02: Nu skal ekskærestens bror, Nick, afgive sin forklaring. Han får også at vide, at han har pligt til at udtale sig, og hvis han lyver, kan han komme i fængsel.
12:02: HM og René har igen placeret sig på stolen. De holder om hinanden på vej derover.
12:01: Ekskæresten er nu færdig og forlader retten igen. Vi mangler fortsat to vidner. De skal afgive forklaring inden frokostpausen.
12:00: Ekskærestens advokat fastholder kravet. Hun er ikke på arbejdsmarkedet, og derfor kan man ikke lave en decideret dokumentation for, hvor mange timer hun har misset. Han mener ikke, der er tvivl om, at hun skal have en erstatning for svie og smerte på grund af episodens voldsomme karakter.
11:55: Samme holdning har Karoline Døssing Normann, der mener, erstatningskravet skal afvises ligesom hendes klient også skal frifindes.
11:55: Kaare Kristensen mener, at erstatningskravet skal afvises. Han mener ikke, at der er dokumentation for, at der har været sygedage efterfølgende.
11:55: Ekskærestens advokat læser nu op for det erstatningskrav, hun har sendt til HM og René. Hun vil både have erstatning for sit tøj, svie og smerte samt sygedage.
11:54: HM’s advokat spørger ind til, om ekskæresten har henvendt sig til René efter overfaldet for at forsøge at indlede et forhold med ham. Det afviser ekskæresten dog.
11:53: Parrets advokater tager lige to minutter og snakker med HM og René.
11:52: Ekskæresten fortæller, at hende og broren kører ud og leder efter telefonen. De finder den ikke og kører hjem igen. Han kører ud og leder videre efter den, mens hun er hjemme og ringer til politiet. Hun skifter tøj, da hun kommer hjem.
11:50: Hun fortæller, at René kender hendes bror. De kender hinanden fra dengang, hvor hun var kærester med René. Men der er intet dårligt forhold mellem dem.
11:50: Ekskæresten indrømmer, at hun løb tilbage til bilen efter overfaldet. Men hun har ikke banket på ruden, som HM og René forklarede.
11:48: “Vi gik højst 100 meter væk fra bilen,” siger ekskæresten. Karoline Døssing Normann spørger overrasket ind til den afstand, og ekskæresten forklarer, at det cirka er samme afstand som op til dommerne (hvor der er omkring fire meter).
11:47: Karoline Døssing Normann vil nu igen snakke om aftenen for overfaldet. Hun kan ikke huske, hvem der først stiger ud af bilen, og hun kan ikke huske, hvad der bliver sagt udenfor bilen.
11:45: Ekskæresten har det helt fint med, at HM og René venter endnu et barn. Hun er kommet videre i sit liv og er ikke jaloux over det.
11:45: Hun spørger også ind til HM’s graviditet, og om ekskæresten vidste det. Det fortæller hun, at hun gjorde. Det har hun også læst på Realityportalen.
11:45: HM’s advokat spørger mere ind til jalousi, og ekskæresten indrømmer, at hun måske har været lidt jaloux på HM, fordi HM jo har været kæresten med faren til hendes barn (Maks).
11:44: Ekskæresten fortæller, at hendes forhold til HM er “Helt ad helvedes til”. Det er gensidigt, og der har været jalousi mellem dem. Hun har dog aldrig været jaloux på HM.
11:42: Karoline Døssing Normann spørger ind til, at ekskæresten skulle have sagt: “Jeg slipper først HM, når jeg får min telefon og kan komme ud herfra,” mens hun rev hende i håret. Det bekræfter ekskæresten.
11:41: Ekskæresten fortæller, at hun røg, da hun kom hen til René i bilen. Hun spurgte, om hun må ryge i bilen. Det må hun godt, og hun ryger derfor sin cigaret færdig, efter hun har sat sig ind i bilen.
11:40: Hun påpeger, at hun mener, at beskederne er romantiske, og at der både bliver snakket om kys. Ekskæresten svarer og siger, at hun ikke mente det med kys.
11:38: Kaare Kristensen har ikke flere spørgsmål. Nu overtager HM’s advokat, Karoline Døssing Normann. Hun læser igen samtalen mellem ekskæresten og René op – den samtale, de havde i timerne op til køreturen.
11:37: Han spørger ind til hendes forklaring om, at hun lå ned i fosterstilling og blev sparket, men ikke så, hvem der sparkede. Han spørger, om hun stadig er sikker på, at der var flere, der sparkede. Det er hun. Herefter henviser han til hendes forklaring om, at hun blev sparket to-tre gange.
11:36: Kaare Kristensen læser igen op fra politirapporten. Her fortalte ekskæresten til politiet, at hun fiskede telefonen op fra lommen og ville ringe til politiet kort efter kvælertaget. Ekskæresten henviser igen til, at hun ikke helt kan huske rækkefølgen på alt det, der er sket.
11:34: Han spørger ind til ekskærestens tidligere forklaring, hvor hun sagde, at hende og René formentligt snakkede om noget, som HM fandt ubehageligt. Det bekræfter hun. Hun bekræfter også, at hun forsøgte at ringe til politiet, før der blev tager kvælertag på hende.
11:33: Kaare Kristensen spørger ind til beskederne mellem René og ekskæresten, inden de tog sammen på køretur. Han læser op fra politirapporten, hvor ekskæresten har forklaret, at hende og René kørte en romantisk tur. Det afviser ekskæresten at have sagt, og hun siger, at det var noget, som René foreslog i beskederne.
11:31: Han fortsætter med at spørger, om ekskæresten vidste, at HM og René var gået fra hinanden kort før episoden. Det bekræfter hun og fortæller, at hun har læst det her på Realityportalen.
11:30: Igen fortæller han, at han har været på Krak og taste diverse adresser ind. Han spørger ind til tidsrammen, men ekskæresten må melde pas. Hun ved ikke, hvor lang tid den køretur tager.
11:29: Anklager Anne Breinhild har ikke flere spørgsmål, og Renés advokat, Kaare Kristensen, overtager.
11:28: Hun bliver på stedet, indtil hun bliver fundet af et ældre ægtepar, fortæller hun. Hun har det dårligt og er ked af det og bliver kørt hjem til storebroren, der er hjemme. De går sammen ud og leder efter telefonen, og herefter ringer de til politiet.
11:25: HM og René forlader stedet, og ekskæresten bliver for at finde sin telefon. Det kan hun dog ikke, fordi der er helt mørkt, og hun kun har en lighter til at lyse med.
11:25: Ekskæresten forklarer, at hun herefter løb op til bilen, som HM og René har sat sig ind i. Hun slår på kølerhjelmen og råber, at hun vil have sig telefon.
11:24: Dommer Laila Nitschke spørger ind til, hvornår skubberiet fandt sted, og om det var før eller efter, hun blev sparket og trampet på. Det kan ekskæresten ikke huske, men hun ved, at det kun var hende og HM, der skubbede til hinanden.
11:22: Hun slår igen fast, at hun ikke kan huske rækkefølgen og de præcise tidspunkter, selv om hun kan huske alt, hvad der er sket.
11:21: Hun afviser forklaringen om, at hun skulle have sparket og slået HM. Hun indrømmer, at HM og hende har skubbet til hinanden umiddelbart efter, hun kom ud af bilen. Men intet derefter.
11:20: Ekskæresten slår fast, at hun intet gør mod HM og René. “De er to, og jeg er kun én. Jeg ved, at jeg ikke kan gøre noget,” siger hun.
11:19: Hun er helt sikker på, at det er både HM og René, der sparker. “Jeg kan mærke, at det ikke kun er én fod eller to fødder, der rammer mig. Det er flere”. Hun får omkring tre spark i hovedet, vurderer hun og fortæller, at hun også bliver slået, mens hun ligger ned.
11:18: Ekskæresten fortæller, at hun “får sådan én på hovedet”. Men hun kan ikke huske, hvem der gjorde det. Hun falder og bliver sparket og trampet på, og så lægger hun sig i fosterstilling.
11:17: Anklager Anne Breinhild beder hende gentage, hvordan hun kom ud af bilen. Hun henviser til Renés tidligere forklaring, hvor han har sagt, at han førte hende ud. Men det passer ikke, slår ekskæresten fast.
11:17: Bilen stopper, og hun kommer ud. Der bliver låst op igen, og så åbner hun selv dørene og går ud. Hun fortæller, at hun herefter siger, at hun lige skal bruge fem minutter og sætter sig ned. Og så overfalder HM og René hende.
11:16: Mens der bliver taget kvælertag, og hun får taget telefonen, låser René bilen, fortæller hun. Hun ved ikke, hvorfor de bliver låst, men formentligt for at holde i bilen. Hun slår fast, at hun mange gange har sagt, at hun vil ud.
11:14: Herefter tager René hendes telefon fra hende og lægger den væk. Hun siger mange gange, at hun vil have telefonen igen, men René nægter. Hun husker ikke, hvilken begrundelse René gav.
11:13: Ekskæresten fortæller, at hun tager sin telefon frem for at ringe til politiet. Hun føler, at der var behov for at ringe til politiet, fordi HM og René er meget aggressive.
11:12: Hun fortæller, at alt blev sort. Hun kunne høre, hvad der skete, men hun kunne intet se. Hun kom fri ved at hive fast i HM’s arme.
11:11: “Hun havde hårdt fast. Jeg kan mærke, at det sortner for mine øjne, og jeg mister kontrollen over min krop. Jeg laver en knibeøvelse, som om jeg skulle tisse, men så skider jeg i bukserne,” fortæller ekskæresten.
11:10: Hun kan huske alt, hvad der skete. Men hun er lidt i tvivl om rækkefølgen, slår hun fast. Hun kan huske, at der blev taget kvælertag på hende, og at hun fik ufrivillig afføring. “Jeg gik i panik,” fortæller ekskæresten. Det var HM, der tog kvælertag på hende.
11:08: Hun kan ikke huske, hvad hende og René snakkede om på daværende tidspunkt, men hun mener, at de måske snakkede om noget, der gjorde ondt på HM på daværende tidspunkt.
11:07: Hun kan ikke huske meget fra samtalen mellem hende og René. “Det hele gik så hurtigt, men vi var ikke uvenner eller noget”. Hun opdagede, at HM var i bilen, da HM hev hende tilbage i håret. Der var der formentligt gået fem minutter, siger hun.
11:07: Ekskæresten stiger ind i bilen, og hun fortæller, at hun kun ser René. Hun indrømmer, at hun ikke kigger over på bagsædet.
11:05: Hun vidste ikke, at René og HM var kærester, da de skulle ud og køre. Hun troede, at de skulle tale om ekskæresten og Renés forhold, da de mødtes den aften. Hun troede, at det kun var hende og René i bilen.
11:04: Hun spørger ind til, hvilket forhold hun har til HM og René. René er hendes ekskæreste/grandfætter, og hun kender kun HM lidt fra mor/barn-hjem, fortæller hun.
11:03: Anklager Anne Breinhild starter med at stille spørgsmål.
11:03: Dommer Laila Nitschke forklarer ekskæresten, at hun har pligt til at svare på spørgsmål, og at hun skal fortælle sandheden. “Oversat til almindelig dansk: Hvis du lyver, kan du komme i fængsel”.
11:02: Og vi er i gang igen. Renés ekskæreste har sat sig i vidnestolen og er klar til at afgive forklaring.
11:00: René og HM er tilbage i retslokalet, hvor de som aftalt har placeret sig i hjørnet. Parrets forsvarsadvokater og anklageren er også på plads.
10:48: HM og René benytter pausen til at kramme og kysse i omkring ti sekunder, inden de forlader lokalet med de fire betjente.
10:47: Det ender med, at HM og René godt må være til stede. Men de bliver placeret helt bagerst i lokalet. Nu er der pause indtil 11:0..
10:46: HM sætter sig ned igen, og der bliver diskuteret, hvorvidt HM og René skal være til stede i retten, når ekskæresten afgiver forklaring inden længe.
10:45: HM’s advokat, Karoline Døssing Normann, har ikke flere spørgsmål. Renés advokat, Kaare Kristensen, tager over. Han spørger ind til, om HM har set René slå og sparket ekskæresten. Det har hun ikke. Han har ikke flere spørgsmål.
10:44: Hun fortæller, at ekskæresten råber og skriger og slår på ruden. Hun kan ikke huske, hvad der bliver sagt, men “det er mindre pæne ting,” forklarer hun.
10:43: HM fortæller, at hende og René sad og snakkede lidt i bilen, inden de kørte. Hun kan dog ikke huske, hvad de snakker om.
10:43: Episoden sker omkring 10 meter fra bilen, vurderer HM. HM forklarer, at hun var den første, der gik tilbage til bilen igen, og at HM ikke snakker med ekskæresten.
10:43: Forsvareren spørger ind til episoden, efter de tre er gået ud af bilen, efter René havde lagt ekskæresten ned. Hun spørger, om HM havde indtryk af, at ekskæresten sparkede for at ramme hende. Det mener HM helt bestemt.
10:42: HM er sikker på, at ekskæresten vidste, at HM var gravid på daværende tidspunkt.
10:41: Hun spørger også ind til, hvor lang tid HM havde troet, at episoden ville tage. “Jeg troede, det ville være hurtigt overstået,” forklarer HM.
10:40: Forsvareren spørger, om ekskæresten vidste, at HM og René ikke var kærester på aftenen for episoden midt i marts. Det bekræfter HM.
10:39: Hun spørger også ind til forholdet mellem ekskæresten og HM. HM bekræfter, at det ikke var godt, og at de ikke har været veninder, selv om de kender hinanden.
10:38: Hun spørger ind til det brud, der var mellem René og HM få dage før, overfaldet skulle være sket. HM bekræfter bruddet og siger, at René gerne ville have hende tilbage.
10:37: Anklager Anne Breinhild har ikke flere spørgsmål. HM’s advokat,  Karoline Døssing Normann, overtager.
10:36: “Det hele eskalerede bare. Det var slet ikke meningen, at det skulle være så voldsomt,” forklarer HM.
10:34: HM følte sig også truet af ekskærestens bror, og det ville hun ikke finde sig i. Hun siger igen, at hun var oprevet.
10:34: HM fortæller, at hun ikke har ment noget specifikt med beskederne. Hun var oprevet og havde ikke ment, at hun ville gøre ekskæresten eller andre fortræd.
10:33: HM indrømmer, at det var hende, der skrev beskeden om, at “legen stopper, når jeg ikke gider mere”. Hun afviser dermed Renés forklaring om, at det var ham, og at det var en tastefejl, at der stod “Melissa” efter beskeden.
10:32: HM indrømmer, at hun har set de beskeder, som René har sendt til ekskærestens bror.
10:31: HM siger, at det er korrekt, at René tog ekskærestens telefon.
10:30: Anklageren spørger ind til HM’s forklaring om, at det hele tog en time. Det passer heller ikke, siger HM i dag. Det føles som lang tid, men det har formentligt kun taget et kvarter.
10:29: Mens HM forklarer, bliver der grinet og kommenteret fra tilhørerne. Dommer Laila Nitschke slår fast, at det vil hun ikke have, og at alle skal forholde sig i ro.
10:29: Nu spørger anklageren ind til det kvælertag, som HM ifølge anklageskriftet har taget på ekskæresten. HM afviser, at hun har taget kvælertag på hende, og at det ikke har været hendes mening at gøre hende fortræd. Hun ville stoppe en konfrontation, og hun mener, at hun nu har taget sin straf for det.
10:27: Anklageren spørger ind til HM’s forklaring i grundlovsforhøret, hvor HM har forklaret, at René har slået ekskæresten. Det passer ikke, siger HM. Det er kun hende, der har slået og sparket.
10:26: HM fortæller, at det er hende, der har sparket ekskæresten. René har ikke sparket eller noget. Det har han kun sagt for at beskytte HM, slår hun fast.
10:25: Da René 0g HM forsøger at forlade stedet, rejser ekskæresten sig op og løber hen og slår på deres bil, så ruden flækker.
10:24: René går i mellem dem og lægger ekskæresten ned og siger, at hun ikke skal slå. HM fortæller, at hun bliver grebet af panik på grund af barnet i maven og sparker derfor ekskæresten. Det var ikke meningen, at hun skulle ramme hende i hovedet, men det kom hun måske til.
10:23: HM forklarer, at hun forsøger at stoppe det, fordi hun er gravid. Herefter sparker ekskæresten HM på låret og slår hende i hovedet.
10:22: HM fortæller, at hun ser ekskæresten og René stå og skubbe til hinanden. Det var ekskæresten, der startede. HM ville stoppe det hele, fordi hun ikke ønsker at se to mennesker stå og slåsse med hinanden.
10:21: HM fortæller, at ekskæresten opdagede, at hun var i bilen, da HM snakkede til René. Hun fortæller, at ekskæresten fik et chok og rev hende i håret. Anklageren spørger ind til, hvordan det kan lade sig gøre, hvis HM sidder på bagsædet. Hun forklarer, at ekskæresten ikke havde sele på, og at HM læner sig frem. De hiver begge hinanden i håret, forklarer hun.
10:19: HM gav sig ikke til kende med det samme, for hun ville høre, hvad de snakkede om, hvis hun ikke var der. “Ekskæresten ville nok ikke sige de samme ting, hvis jeg også var i bilen,” fortæller HM. Men hun afviser igen, at hun gemte sig.
10:18: HM siger også, at hun gemte sig i bilen. Hun siger, at René har en dårlig tidsfornemmelse, når han siger, at det tog fem minutter, før ekskæresten opdagede det. Hun siger, at det højst tog to minutter.
10:17: HM indrømmer, at hun havde bedt René om at sende beskederne til ekskæresten for at få hende til at stole på ham. De havde ikke planlagt, at hun skulle ud at køre med René og HM.
10:17: HM indrømmer, at hun altid har kæmpet med jalousi, og at hun ville se, hvor langt ekskæresten ville gå for at få René tilbage. Hun ville have bekræftet, at hun var den eneste for René.
10:16: HM er delvist enig med det, som hun tidligere har forklaret. Hun husker det lidt anderledes nu.
10:13: Anklager Anne Breinhild læser nu HM’s forklaring fra grundlovsforhøret op.
10:12: Dommer Laila Nitschke fortæller, at HM ikke har pligt til at udtale sig, men at hun er velkommen til at komme med sin forklaring. Hun behøver ikke svare på spørgsmål, der kan inkriminere René.
10:12: Nu skal HM afgive forklaring.
10:11: Karoline Døssing Normann har ikke flere spørgsmål til René. Det har anklageren heller ikke, og René sætter sig tilbage ved siden af sin forsvarer.
10:10: René kan ikke huske, om HM også læser samtalen med ekskærestens bror.
10:10: Karoline Døssing Normann spørger ind til de beskeder, som René har skrevet med ekskærestens bror. René føler, at han bliver truet af broren, der vil have telefonen.
10:09: René siger, at ekskæresten også var jaloux på HM.
10:09: Han kan ikke huske, om de havde en samtale om, at han ville have hende ud af bilen.
10:09: Hun spørger ind, hvem der stiger først ud af bilen. Det gør René, fortæller han. Han siger, at han går over til passagersædet for at få ekskæresten ud. Hun havde ikke umiddelbart et ønske om at komme ud af bilen, men han ville stoppe tumulten.
10:07: Han forklarer, at han ville skælde ekskæresten ud foran HM, fordi hun havde skrevet noget grimt om HM på nettet.
10:06: Hun spørger René, om han kendte til HM’s graviditet, da episoden skete. Det gjorde han. Hun fortsætter med at spørge, hvorfor de skulle på denne køretur, og René fortæller, at han ville vise HM, at hun var den eneste i hans liv, og at der intet var mellem ham og ekskæresten.
10:05: Hun spørger også ind til tidspunkterne og stiller især spørgsmål ved Renés forklaring om, at HM først gav sig til kende i bilen efter fem minutter. Det har muligvis været tidligere, indrømmer han.
10:05: HM’s forsvarer, Karoline Døssing Normann, overtager nu og stiller René spørgsmål.
10:04: René fortæller, at han lagde ekskæresten ned for at få ro på det hele. Han fastholder, at han ikke så HM gøre noget. Forsvarer spørger, om han kun siger det for at beskytte HM. Det afviser René.
10:03: René forklarer, at han stoppede bilen, fordi det ikke var rart at køre, når der var tumult mellem HM og ekskæresten. Han bemærkede på intet tidspunkt, at ekskæresten skulle have lavet afføring i bukserne (som der står i anklageskriftet).
10:02: Forsvarer Kaare Kristensen spørger ind til, hvad der skete om aftenen den 18. marts.
10:01: Forsvaren læser nogle vejnavne op og sår tvivl ved ekskærestens forklaring om, hvor lang tid hele forløbet tog. Har har slået vejnavnene op på Krak og kan se, “at det altså ikke kan være noget længerevarende”.
10:00: Han fastholder, at begge forklaringer er rigtige, og at det både handlede om jalousien, og fordi ekskæresten havde skrevet noget grimt om HM på nettet.
09:58: Dommer Laila Nitschke bryder ind og kritiserer Renés forsvarer, der “lægger ord i munden på René og får en helt anden forklaring frem fra ham”. Hun vil have at vide, hvilken forklaring der er rigtig.
09:57: Det var ikke for at give ekskæresten en lærestreg, og HM og René havde ikke snakket om, hvad der skulle ske. Det hele var spontant.
09:56: Han spørger René, om der altid har været jalousi mellem HM og ekskæresten. Det bekræfter René, og han fortæller, at årsagen til, at de skulle mødes med hende den aften var, at han ville vise HM, at der intet var mellem ham og ekskæresten længere.
09:55: Anklageren har ikke flere spørgsmål, og i stedet overtager hans forsvarer Kaare Kristensen.
09:52: René kan ikke huske, hvorfor har har skrevet beskederne på det tidspunkt. Han mener ikke, at de var venner, da de ikke havde snakket sammen i flere år. Han afviser, at han virkelig ville kysse hende, som han ellers skrev til hende. Han bekræfter, at det er ham selv, der har skrevet beskederne.
09:50: Anklagerne læser beskeder op mellem René og ekskæresten. Beskederne viser, at René har skrevet “smukke” til hende flere gange. René spørger ind til, hvorfor ekskæresten ikke kan lide HM, og hun svarer, at det handler om fortiden med Maks (der har været kærester med begge, red.). I beskerne skriver René blandt andet, at han håbede på, at ekskæresten ville kysse ham, når de mødes, og at han glæder sig til at se hende.
09:49: Dommeren giver ret i, at hele samtalen skal læses op, og anklageren læser derfor alle beskederne fra samtalen mellem René og ekskærestens bror op.
09:48: Renés forsvarer bryder ind og siger, at hele samtalen har handlet om telefonen. Han mener ikke, at det er fair, at man kun tager nogle af beskederne med. HM’s advokat bryder ind og siger, at der er blevet skrevet strafbare beskeder fra ekskærestens bror.
09:47: Dommeren spørger, om det er korrekt, at beskederne ikke havde noget med ekskæresten at gøre. “Det er korrekt,” siger René. Det handlede om telefonen.
09:46: René forklarer, at “legen” handler om ekskærestens telefon, som René har smidt ud af vinduet.
09:45: “Din søster ligger, som hun har redt”. “Den telefon ligger i vejkanten”. “Legen stopper, når jeg ikke gider mere”, er der blevet skrevet til ekskærestens bror. René fortæller, at det er ham, der har skrevet beskederne. Anklageren spørger ind til, hvorfor der står “Melissa” umiddelbart efter. Han fortæller, at det er en tastefejl, og at det altså IKKE er fordi, det er HM, der har sendt beskederne.
09:42: Anklageren fortsætter med at spørge ind til, hvem der skrev med ekskærestens bror. HM’s advokat bryder ind og siger, at René ikke behøver at svare på anklagerens spørgsmål, der kan inkriminere HM. Det har han ikke pligt til, da de er kæresten. Det giver dommeren hende ret i, og René har derfor ikke lyst til at svare på spørgsmålene.
09:41: René fortæller, at det er ham, der har skrevet med ekskærestens bror om den telefon, de har taget fra ekskæresten.
09:40: Pludselig sluttede episoden brat, og de forlader stedet, forklarer han. Telefonen lå i bilen, og den smed han ud 50-100 meter fra stedet.
09:39: Anklageren spørger, om René kan genkende noget af det, der står i anklageskriftet mod ham. Det kan han ikke, siger han.
09:38: Anklageren stiller spørgsmål ved, hvordan René kan huske ting som, at han ikke låste bilen, når han ikke kan huske, om han sparkede eller slog ekskæresten. Det er trods alt kun to måneder siden, siger hun. Men René fastholder, at han intet kan huske.
09:37: René kan ikke længere huske, om han sparkede eller slog ekskæresten, som han forklarede i marts. Anklageren spørger, om han var påvirket, eller om han havde drukket. Det afviser han dog. Han kan bare ikke huske det, fordi det gik så hurtigt.
09:36: René lægger ekskæresten ned ved at tage fat i hendes jakke. Han forklarer, at det var for at stoppe eskaleringen af situationen. Det var ekskæresten, der startede med at skubbe, og det var hende, der var den aggressive i situationen.
09:34: René forklarer, at han stoppede bilen for at få ekskæresten ud på grund af tumulten. Han havde ikke fokus på HM. Han kan ikke huske, om HM skubber eller slår ekskæresten, da de er kommet ud af bilen.
09:33: René åbner døren for ekskæresten og “fører hende ud af bilen,” forklarer han. Stemningen er trykket, da bilen stopper, siger han. “Sådan er det jo, når mennesker kommer i konflikt med hinanden”. Men der er ingen, der er decideret kede af det.
09:32: René afviser, at han har låst døren til bilen. Han forklarer, at man kan låse den op fra passagersiden, så det ville ikke give mening.
09:31: René ser, at ekskæresten tager en telefon op, og han indrømmer, at han tog den fra hende og smed den ud af vinduet. Han så ikke, om hun var ved at ringe, og han kan ikke forklare, hvorfor han gjorde det. Her havde de kørt i omkring ti minutter.
09:30: René havde travlt med at køre bil og kan ikke præcis sige, hvad tumulten gik ud på. Han ser, at ekskæresten rev hende i HM i håret, men han så ikke, hvad HM gjorde.
09:30: René fortæller, at HM og ekskæresten ikke kan lide hinanden på grund af fortiden. Han har dog ikke været en del af den og vil derfor ikke udtale sig yderligere om det.
09:29: Da ekskæresten opdagede, at HM var på bagsædet, skete der noget tumult, fortæller René.
09:27: René fortæller, at han kører i fem minutter med ekskæresten, før det går op for hende, at HM sidder bagsædet. Alligevel fastholder han, at HM ikke gemte sig.
09:26: René havde ikke fortalt, at Hannah Melissa var med i bilen. Han forklarer, at han syntes, at det var sagen uvedkommende.
09:25: Anklageren spørger ind til, hvorfor René skulle ud og køre med ekskæresten den 18. marts. Han forklarer, at det var for at konfrontere hende med nogle ting, som hun havde skrevet om Hannah på nettet.
09:22: Anklager Anne Breinhild har læst hele Renés forklaring i grundlovsforhøret op. Han siger, at det delvist er sådan, han husker det i dag.
09:20: Hun læser op, at René har fortalt, at han mødtes med sin ekskæreste ved en skole. Hannah sad bagerst i bilen, men han nægter, at hun gemte sig. Ekskæresten så dog ikke Hannah Melissa før senere. Da hun opdagede hende, blev hun chokeret og rev Hannah Melissa i håret.
09:19: René har sat sig i vidnestolen, og anklageren læser hans tidligere forklaring op for ham.
09:18: René nægter sig skyldig i alle anklager og vil fortsat have ret til at drive vagtvirksomhed. Hannah erkender delvist det første anklagepunkt og nægter sig skyldig i andre. Det får vi mere at vide om senere, fortæller hendes forsvarer.
09:17: Hannah Melissa og René sidder og kigger ned i bordet, mens anklagerne bliver læst op.
09:16: Anklager Anne Breinhild læser anklageskriftet op. Det kan du læse HER.
09:15: I dag skal både Hannah Melissa og René afgive forklaring, mens der er tre andre personer, der skal vidne.
09:13: Så er René og Hannah Melissa begge på plads i retslokalet – ledsaget af fire betjente. Sagen kan så småt begynde.
09:10: Vi venter stadig på at komme i gang. René er endnu ikke ankommet til retten.
09:05: Vi er nu på plads i et noget større lokale, hvor der er noget bedre plads. Der er dukket omkring 20 ekstra personer op for at følge sagen.
09:02: På grund af det store fremmøde bliver sagen flyttet til et større lokale, og alle bliver bedt om at gå ud.
09:01: Hannah Melissa og hendes forsvarer er tilbage i retslokalet, mens vi stadig venter på René.
08:56: Så er Hannah Melissa ankommet til retten ledsaget af en betjent. Hun hilser på sin forsvarer og giver hende et kram, inden de sammen forlader lokalet.
08:55: Så er Renés forsvarer, Kaare Kristensen, også ankommet til retslokalet, der i øvrigt er ved at være godt fyldt af de mange ekstra folk, der er dukket op for at høre sagen. Vi venter stadig på Hannah og René.
08:47: Der er dukket en del flere op end de seks personer, der var stole til i første omgang. Retsbetjenten har derfor været af sted for at hente flere stole, så de sidste otte-ti stykker også kan sidde ned. Der er stadig 13 minutter til, at retssagen starter.
08:43: Så er Hannah Melissas forsvarer, Karoline Døssing Normann, også ankommet til retten. HER kan du læse meget mere om, hvem hun er.
08:34: Så er vi på plads i retten i Viborg. Indtil videre er der kun kommet et par journalister.
LÆS OGSÅ: Så mange år kan Hannah Melissa og René komme i fængsel
LÆS OGSÅ: Lundins advokat skal forsvare Hannah Melissa
LÆS OGSÅ: Hannah Melissa og René stadig fængslet: Her fejrer Molly sin første fødselsdag
LÆS OGSÅ: Advokat: Hannah Melissas børn bliver IKKE tvangsfjernet
LÆS OGSÅ: Voldsdom vil koste ‘De unge mødre’-deltageren jobbet
LÆS OGSÅ: Hannah Melissa har skiftet advokat
LÆS OGSÅ: Unge mødre i chok over Hannah Melissa-anklage
LÆS OGSÅ: ‘De unge mødre’-Stine: Tænk jer om, før I dømmer Hannah
LÆS OGSÅ: Gravide Hannah Melissa og René fængslet for groft overfald
Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.